אחרי 9 חודשים של מפגשים שבועיים אני יוצא להפסקה קצרה, אשוב בתחילת השנה בפורמט חדש

Whiteboard session training