בכל יום שלישי, 19:00 עד 20:30

Whiteboard session training